Dansk


Oceaner af bølgeenergi

Robust, effektiv og rentabel


Crestwing bølgekraftanlæg tilpasses efter den site hvor de skal placeres.
Den installerede effekt bestemmes af bølgemiljøet det pågældende sted.
Det kunne være et anlæg, som er 30m langt med en installeret effekt på 100kW, eller det kunne være et 120m langt anlæg med en installeret effekt på 3MW eller i ikke så fjern fremtid kunne det blive anlæg som er 250m lange med en installeret effekt 10MW.
Installeret effekt og energiproduktion afhænger af den konkrete placering og det gør MWh prisen også.
Jo bedre placering, jo lavere MWh pris. Prisen for el producerede på Crestwing parker vil, efter installation af ca.10MW, kommer på niveau med markedsprisen for el.

Crestwings teknologi er helt speciel


Crestwing har løst bølgeenergiens største udfordringer - de alt for høje omkostninger til produktion af anlæg, den lave elproduktion og udfordringer ved havarier.  Crestwing ligner på ingen måde andre bølgeenergianlæg og udnytter energien fra bølgerne på en unik måde, da anlægget hovedsagelig udnytter atmosfæretrykket til produktion af energi.

Design


Man kommer ombord på Crestwing som på et skib og der er på alle måder taget højde for service og vedligehold.

Power Take Off


Power Take Off systemet er mekanisk og omdanner omkring 90 procent af den absorberede energi til el.

Forankring


Crestwing har udviklet et unikt forankringssystem, der minimere det miljømæssige aftryk på havet og havbunden.

Udviklingsfaser

Grundideen bag udviklingen af Crestwing har været at udvikle et bølgeenergianlæg som:

Ligger stabilt og sikkert på havets overflade.

Udnytter en høj procentdel af den energi, der er i bølgen.

Effektivt omdanner den indkomne energi til el.

Tager højde for vedligeholdelse og service.

Udviklingen har gået fra små modeller i bølgebassin til prototypen til søs. 

Konceptet er blevet udviklet og optimeret, men grundideen er aldrig blevet ændret, den har vist sig skalerbar

Støttet af

Samarbejdspartnere

Samarbejder med

Underleverandøre

Research institutioner

Foreninger

Fremtidige underleverandøre