FAQ

FAQ - om bølgeenergi

Hvem opfandt bølgeenergi?

Ideen om at udvinde energi fra bølger opstod i slutningen af 1700 tallet i Frankrig. Det var dog ikke før 1970’erne at udviklingen af bølgeenergi for alvor tog fat. Man kan som sådan ikke tale om en bestemt opfinder af bølgeenergi, men de forskellige koncepter, der tilsammen udgør bølgeenergi som begreb, kan man godt tilskrive enkeltpersoner. I Crestwings tilfælde er Henning Pilgaard opfinderen af Crestwing konceptet.

Hvad koster bølgeenergi?

»Når vi har installeret 100 MW - eller 20 anlæg - så har vi en forretning, der kører, og samtidig ingen problemer med at producere elektricitet for 30-45 øre pr. kilowatttime, hvis det sker i Atlanterhavet. I Danmark vil vi være på samme niveau som offshore-vind, altså 60 øre pr. kilowatttime. Men vi skal have hjælp til at få installeret de første 10-20 anlæg,« siger Hans Christian Sørensen. Kilde: Ingeniøren ING.DK

Hvad er bølgeenergi?

Bølgeenergi er energiudnyttelse af bølger i havet ved hjælp af store eller små anlæg, der driver en generator. Omformningen af bølgekraft til el har over tiden taget mange forskellige former, klik på linket og se de mange forskellige koncepter tethys-engineering.pnnl.gov/photo-library 

Hvor bruger man bølgeenergi?

Alle lande med kyststrækninger kan med fordel bruge bølgeenergi til at lave vedvarende energi. Der er flere lande, der har gode koncepter og Danmark er med i front. Der er dog endnu ingen, der har været i stand til at producere et anlæg, der kan udnytte bølgeenergi kommercielt.

Hvor udbredt er bølgeenergi?

Siden slutningen af 1970érne har grøn omstilling og vedvarende energi været et hot emne. Bølgeenergi bliver tit set på som vindenergiens oversete søster, og de to brancher hænger da også sammen. På samme måde som teknologien til vindmøllerne har skulle igennem en modning for at nå frem til de resultater vi ser i dag, er bølgenergien også på vej til at blive moden. Der findes endnu ikke et kommercielt bølgekraft anlæg. Crestwing mener at have knækket koden og har dermed potentialet til at ændre på dette.

Hvorfor bølgeenergi?

Fordi målet er at blive fossilfri og dermed bassere vores samfund på 100% vedvarende energi globalt. Det mål når vi kun hvis de forskellige teknologier indenfor vedvarende energi arbejder sammen om det. Det betyder et mix af sol, vind, bølger og anden grøn energi, tilsammen skal løfte verdens energibehov.

Bølgeenergi hvordan virker det?

Energi kan omdannes fra én form til en anden, men den kan ikke skabes eller ødelægges. Bølgekraft anlæg søger uanset typen at omdanne bølgernes energi til strøm så effektivt som muligt og med mindst muligt tab i konverteringen.

Hvordan opstår bølgeenergi?

Når vinden blæser afsættes der er masse energi i vandoverffalden, det giver nogle krusninger på overfladen, det er det vi kender som bølger. Så uden vind ingen bølger. Vand er over 800 gange tættere end luft og kan dermed potetielt levere over 800 gange mere energi.

Hvordan udnyttes bølgeenergi?

Bølgernes bevægelser driver en generator og strømmen sendes i land via undersøiske kabler og ind i elnettet på samme måde som solceller og vindmøller. Lagringen af strøm eller straksdistribution er udfordringen. Er der for langt til land kan man med fordel konvertere strømmen til brint via elektrolyse. Det giver et energitab i konverteringen men giver mening som alternativ til batterier.

Hvordan produceres bølgeenergi?

Bølgeenergi er produceret ved at bølgernes bevægelse driver en generator. Man taler om at "høste" bølgernes energi. Den kinetiske energi fra de horisontale bevægelser og den potentielle fra de vertikale bevægelser. Nogle koncepter høster kun den ene af disse kræfter, men Crestwing konceptet udnytter dem begge. Mængden af energi bestemmes gennerelt af bølgehøjden, bølgelængden, bølgehastigheden og vandets tæthed. Populært sagt er det skubbet fra bølgerne, der driver det hele. Hos Crestwing har vi vendt det hele på hovedet og udnytter i stedet det atmostfæriske tryk til at skabe et sug, hvilket også er den måde, de moderne vindmøller virker.