Vision

Vision

"Verden har brug for bølgeenergi,

når vi skal omstille til

vedvarende energi, stoppe klimaforandringerne og skabe beskæftigelse

inden for det grønne område."

Crestwings vision


    V
isionen for Crestwing er at være en ledende leverandør af bølgeenergianlæg til produktion af vedvarende energi og tilbyder at designe, producere, etablere og drive Crestwing bølgeenergianlæg. Flere af disse opgaver vil blive outsourcet.Crestwing ønsker at være en social- og miljømæssig ansvarlig virksomhed. Dette skal komme til udtryk igennem høj sikkerhed på arbejdspladserne og anvendelse af ugiftige materialer mm.