Tordenskiold

Prototypen - Tordenskiold

I havn igen efter anden testfase

Tordenskiold er tilbage i Frederikshavn Havn efter den anden offshore testfase ved Hirsholmene. I sammenlagt 14 måneder er der indsamlet data vedrørende anlæggets kapacitet og effektivitet i alt slags vejr lige fra små bølger til storm og orkan.
NIRAS A/S har analyseret dataene samt sammenholdt disse offshore data med tidligere bassintest. Senere på året, 2020, udkommer en rapport, der skal danne baggrund for videreudvikling af Tordenskiold og anlæggets PTO-system, samt fastslå et fuldskalaanlægs energieffektivitet og produktionsomkostninger.

Tordenskiold tilbage på testsite

I februar 2020 blev Crestwings prototype Tordenskiold bugseret tilbage til testsite på havet nordøst for øgruppen Hirsholmene ud for Frederikshavn. Det er anlæggets anden testperiode til havs.
Anlægget er tidligere testet i femenhalv måned samme sted med flere gode resultater. I maj 2019 blev anlægget trukket på bedding for at blive optimeret og forbedret i forhold til PTO og dataindsamling.
- Jeg har store forventninger til den nye testfase og håber på, at vi får så mange svar og veldokumenterede data, så vi kan komme til at projektere et større anlæg, siger Ruth Bloom.
Læs mere om Crestwings udviklingsfaser.

På bedding efter vellykkede test

Tordenskiold ligger lige nu på bedding til optimering efter dens første test på havet. Det er en afsluttet vellykket testfase med gode resultater. Vores forankring har holdt i alt slags vejr og vi har doku-menteret, at anlægget producerer energi, som det var tiltænkt: - Der er alt muligt grund til at være tilfredse efter de første fem måneder. Testen på havet har givet os masser af dokumentation for, at anlægget producerer energi og det endda mere end anlæggets generator her i første omgang var beregnet til, siger en glad Ruth Bloom, direktør for Crestwing.

Halv størrelse af anlæg til Nordsøen


Anlægget Tordenskiold er i skala 1:2 af et tilsvarende anlæg beregnet til udnyttelse af bølgernes kraft og størrelse i Nordsøen. Et anlæg til Nordsøen vil have en størrelse på omkring 70 x 18 m. Når man fordobler et bølgeenergianlægs størrelse får man i pricippet 11 gange så meget energi til rådighed. Beregninger og test er bl.a. foretaget på Ålborg Universitet og Dansk Hydralisk Institut.

Læs mere om Crestwings udviklingsfaser.

Første prototype søsat

Crestwings prototype Tordenskiold er i efteråret 2018 blevet søsat i Kattegat ved Frederikshavn. Anlægget måler 30 x 7,5 meter og vejer 65 ton. Formålet er at teste anlæggets forankring og funktion på havet og få bekræftet den forventede produktion af energi.

Det har taget Crestwing fra 2005 at nå målet med en prototype i en form, der nemt kan opskaleres og produceres.

Prisen for at nå så langt har været ca. 30 mill. dkr.

Dette indikerer, at Crestwing kan producere anlæg og energi til en kWh pris, der svarer til produktion af anden vedvarende energi.

Testperiode på to år

Mens Tordenskiold ligger på site ud for Hirsholmene bliver hele anlægget monitoreret og testet, bølgernes størrelse bliver målt og der bliver løbende videreudviklet på PTO, hængsler og forankring med mere. Ud af dette kommer der en rapport, der giver basis for udvikling af næste generation af anlægget.

Målinger fra land

Følgende målinger kan monitoreres fra land:

  • Hængsler, trykstang og forankringens kræfter
  • Elproduktion
  • Bølgehøjde
  • Vindstyrke
  • Omdrejninger i generator, svinghjul mm.
  • Temperatur og luffugtighed i maskinrummet
  • Maskinrum og hængsler vil være videoovervåget


Løbende videreudvikling


Sideløbende med testene og dokumentationen af Tordenskiolds effektivitet og funktion på site i Kattegat, bliver der i virksomheden arbejdet med følgende:

  • Finde investorer, købere og ansøge om stats- og EU-støttemidler.
  • Videreudvikle og forbedre Tordenskiolds effektivitet og funktion
  • Planlægge og projektere et 1:1 anlæg, der skal testes i Nordsøen

Den første park af anlæg


I 2023 og 2024 planlægger Crestwing at projektere og producere først ét anlæg, der måler 80 X 20 m, som skal ligge i Nordsøen. Derefter skal der produceres to anlæg mere, så de tre anlæg udgør den første park af Crestwing bølgeenergianlæg.